Kupac topline

Kao tvrtka koja se bavi održavanjem kotlovnica i toplinskih stanica kao i sanacijama/rekonstrukcijama cijelih toplinskih sustava registrirali smo se pri Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji  kao “KUPAC TOPLINSKE ENERGIJE”.

Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 95/15) određeno je da je kupac toplinske energije pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun suvlasnika zgrade obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu. Djelatnost kupca toplinske energije obuhvaća stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, isporuku toplinske energije radi obračuna toplinske energije, te izdavanje računa krajnjem kupcu u zgradi u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, na temelju ugovora o potrošnji toplinske energije.

Propise koji reguliraju djelatnost Kupca toplinske energije kao i ostale propise vezane uz toplinarstvo možete provjeriti na web stranici  HERA-e .