O nama

Profesionalno se bavimo poslovima upravljanja i održavanja objekata dugi niz godina. O Vama brine 18 djelatnika koji pokrivaju sve potrebne segmente za kvalitetno upravljanje i održavanje vašeg objekta. Posebno smo ponosni na sektor toplinarstva koji efikasno i inovativno rješava probleme sustava grijanja u vašim domovima.

Registrirani smo kao Kupac topline pri “Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji”.

Široka lepeza POUZDANIH I PROVJERENIH SURADNIKA SVIH poslovnih profila.

Posljednjih godina posvetili smo se mogućnostima sufinanciranja troškova obnove zgrada iz fondova i natječaja, te smo od 2014 prijavili 50 projekata sa 100% uspješnosti.

Cjelovitu energetsku obnovu proveli smo na 7 adresa.