NATJEČAJI - Pozivi na dostavu ponuda

1. Opis predmeta nabave
Radovi na Energetskoj obnovi višestambene zgrade u Koprivnici.
Adresa zgrade: Vladimira Nazora 26
2. Evidencijski broj predmeta nabave
JN_82026-2_2023

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI  JN_82026-2_2023

(desni klik -> spremi vezu kao …)

3. Rok dostave ponuda – do 25. svibnja 2023. godine do 15:00 sati

1. Opis predmeta nabave
Radovi na Energetskoj obnovi višestambene zgrade u Koprivnici.
Adresa zgrade: Vladimira Nazora 24
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_45026-2_2023

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI  JN_45026-2_2023

(desni klik -> spremi vezu kao …)

3. Rok dostave ponuda – do 25. svibnja 2023. godine do 15:00 sati

1. Opis predmeta nabave
Radovi na obnovi višestambene zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Lipanjska 1,3,5-Travanjska 15-17-19
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_91246-1_2023

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI  JN_91246-1_2023

3. Rok dostave ponuda – do 22. svibnja 2023. godine do 15:00 sati

1. Opis predmeta nabave
Radovi na Energetskoj obnovi višestambene zgrade u Koprivnici.
Adresa zgrade: Vladimira Nazora 24
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_45026-1_2023

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI  JN_45026-1_2023

3. Rok dostave ponuda – do 22. ožujka 2023. godine do 15:00 sati

1. Opis predmeta nabave
Radovi na Energetskoj obnovi višestambene zgrade u Koprivnici.
Adresa zgrade: Vladimira Nazora 26
2. Evidencijski broj predmeta nabave
JN_82026-1_2023

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI  JN_82026-1_2023

3. Rok dostave ponuda – do 22. ožujka 2023. godine do 15:00 sati

1. Opis predmeta nabave
Radovi na obnovi krovišta višestambene zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Selska cesta 7, 7A, 7B, 7C
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_31508-1_2020

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI  JN_31508-1_2020

3. Rok dostave ponuda – do 25. svibnja 2020. godine do 15:00 sati

4.

1. Opis predmeta nabave
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Siget 22 A-F, Zagreb
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JNK_00405-1_2019

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JNK_00405-1_2019

3. Rok dostave ponuda – do 06. prosinca 2019. godine do 14:00 sati

4. ODLUKA O ODABIRU

1. Opis predmeta nabave
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Ljudevita Gaja 3, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JNK_01608-1_2019

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JNK_01608-1_2019

3. Rok dostave ponuda – do 16. rujna 2019. godine do 14:00 sati

4. ODLUKA O ODABIRU

1. Opis predmeta nabave
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Dražena Petrovića 13-17, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JNK_01603-1_2019

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JNK_01603-1_2019

3. Rok dostave ponuda – do 16. rujna 2019. godine do 14:00 sati

4. ODLUKA O ODABIRU

1. Opis predmeta nabave
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Sajmište 3-11, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JNK_01602-1_2019

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JNK_01602-1_2019

3. Rok dostave ponuda – do 16. rujna 2019. godine do 14:00 sati

4. ODLUKA O ODABIRU

1. Opis predmeta nabave
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Braće Hanžek 2/1-4, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JNK_01507-1_2019

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JNK_01507-1_2019

3. Rok dostave ponuda – do 30. kolovoz 2019. godine do 14:00 sati

4. ODLUKA O ODABIRU

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Horvaćanska cesta 140-146, Hrvoja Macanovića 59-61, Zagreb
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_60240-1_2017

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_60240_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru 

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Brijunska ulica 5, 5A i 5B, Zagreb
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_42701-1_2017

LINK –  KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_42701_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru 

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Hrvatskoj Kostajnici.
Adresa zgrade: Vladimira Nazora 12, Hrvatska Kostajnica
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_04012-1_2017

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_04012_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru 

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Gupčeva zvijezda 4, Zagreb
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_33004-1_2017

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_33004_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. OBAVIJEST O PONIŠTENJU NABAVE JN_33004_1_2017

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Zagrebu.
Adresa zgrade: Gupčeva zvijezda 4, Zagreb
2. Evidencijski broj predmeta nabaveJN_33004-1_2018

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_33004_1_2018

3. Rok dostave ponuda – do 21. ožujak 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru 

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Grge Novaka 3, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_01606-1_2017

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_01606_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru 

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Dr Josipa Nemeca 20, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_01605-1_2017

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_01605_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru 

1. Opis predmeta nabave
Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Petrinji.
Adresa zgrade: Sajmište 13-17, Petrinja
2. Evidencijski broj predmeta nabave: JN_01601-1_2017

LINK – KOMPLET DOKUMENTACIJE O NABAVI JN_01601_1_2017

3. Rok dostave ponuda – do 30. siječnja 2018. godine do 15:00 sati

4. Odluka o odabiru